Löneadminstration

Även i små företag ställs höga krav på kännedom om regler och avtal. Frågor kring sjuklön, sparade semesterdagar, kontrolluppgifter etc, gör att många företag idag köper tjänsten löneadministration.

Vi hanterar våra kunders löneadministration i Hogia Lön som hjälper oss att utföra tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt. Genom att all rapportering avseende semestrar, Fora, årliga kontrolluppgifter till Skatteverket alltid är uppdaterad kan vi erbjuda en kvalitetssäkrad avlastning åt företagaren.

För mer information >>