Papperslös bokföring

Mimali Ekonomiservice AB strävar att arbeta med så lite papper som möjligt. Detta sparar tid för våra kunder samtidigt som det är bra för miljön. Jag använder mig av digitala arbetsflöden som bland annat gör att du som kund kan skanna in dina underlag.

Papperslös bokföring innebär att problemet med geografiska avstånd försvinner. Klient och byrå kan samarbeta oavsett var parterna befinner sig så länge båda är anslutna till internet.

Jag arbetar med det molnbaserade ekonomiprogrammet Fortnox som möjliggör för kunden att själv logga in och få en översikt över sin bokföring. Systemet är helt webbaserat och kräver inga särskilda installationer, det enda som behövs är en webbläsare och en internetanslutning. Med hela bokföringen digitaliserad kan kunden direkt i systemet få fram bilder på fakturor och kvitton kopplade till transaktioner i bokföringen istället för att bläddra i pärmar.

Fortnox tillgänglighet möjliggör även för kunden att själv sköta delar av sin bokföring, till exempel registrering av kundfakturor, utskrift av rapporter eller attestering av leverantörsfakturor.

För mer information >>