Bokföring och redovisning

Våra tjänster inom bokföring och redovisning är:

  • Löpande bokföring
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Hantering av inventarier
  • Kundfakturering
  • Betalning av leverantörsfakturor
  • Moms- och arbetsgivaredeklarationer
  • Periodiska sammanställningar
  • Resultat- och balansrapporter
  • Bokslut och årsredovisning, i samarbete med en kollega i branschen.

Bokföringen är stommen för att kunna t.ex. momsdeklarera, göra årsbokslut och för aktiebolag upprätta årsredovisningen som ska lämnas in till Bolagsverket samt inkomstdeklarationen till Skatteverket. Vi säkerställer att allt görs på ett korrekt sätt så att ni kan fokusera på andra delar av er verksamhet.

Redovisning är ett vidare begrepp som förutom bokföringen även innefattar sammanställningen i form av rapporter och underlag som du använder dig av för att ta beslut om verksamheten. Redovisningen är också de underlag som du enligt regelverken måste lämna in och redovisa till olika myndigheter till exempel årsredovisning och deklaration.

För mer information >>